Home » Sheet Nhạc » Yesterday once more

Yesterday once more

Sheet nhạc Yesterday once more ( Ngày Xưa Yêu Dấu ) | Sáng tác: Richard Carpenter & John Bettis – năm: 1973 | | Điệu: Slow Ballad

Sheet - key ESheet - key CSheet - key C - no chord

Hợp Âm Yesterday once more ( Ngày Xưa Yêu Dấu )

Ngày còn thơ [C] ấu tôi hay mãi mê cùng [Em] máy thâu nhạc
Chờ trông [Am] nghe những [C] bài ca [F] hay
Nhạc dâng lên tiếng tôi ca [Em] theo với lòng sướng [G] vui [Am][G]

Rồi ngày êm [C] ái xa xưa mờ theo cùng [Em] tháng năm dài
Lòng đôi [Am] khi sống [C] đậy mênh [F] mang
[G] Ngày cũ [Am] hương thơ dại nhưng dáng bạn [C] cũ lâu [Am] gặp
Tình yêu [F] thương ôi [Dm] bài ca [G] xưa

[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am]
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they’re [Am] startin’ to sing’s, so [G] fine

When they [Am] get to the [Dm] part. Where he’s [F] breakin’ her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It’s yesterday once [Em] more
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)

Ngày thơ [C] ấu trôi qua cực nhanh nào [Em] khác trong mộng
Niềm vui [Am] xưa giữa [C] tuổi thơ [F] ngây
Còn nghe man mác muôn dư [Em] âm dẫu nhiều biến [G] dời [Am][G]

Lời ca [C] êm năm xưa còn đây cùng [Em] chuổi thơ dại
Dù xa [Am] xôi vẫn [C] gợi trong [F] ta
[G] Từng tiếng [Am] tơ êm đềm man mác tựa [C] gió thu [Am] về
Nghìn vui [F] trong muôn [Dm] vàn yêu [G] thương

[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am]
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they’re [Am] startin’ to sing’s, so [G] fine

When they [Am] get to the [Dm] part. Where he’s [F] breakin’ her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It’s yesterday once [Em] more
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)

——————–

When I was [C] young I’d listen to the [Em] radio
Waitin’ [Am] for my [C] favorite [F] songs
When they played I’d sing [Em] along, it made me [G] smile [Am] [G]

Those were such [C] happy times and not so [Em] long ago
How I [Am] wondered [C] where they’d [F] gone
[G] But they’re [Am] back again just like a [C] long lost [Am] friend
All the [F] songs I [Dm] loved so [G] well

[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am]
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they’re [Am] startin’ to sing’s, so [G] fine

When they [Am] get to the [Dm] part. Where he’s [F] breakin’ her [Dm] heart
It can [C] really make me [Am] cry, just like [C] before [F]
It’s yesterday once [Em] more
(shoobidoo- [F] ly [Em] lay, shoobidoo-[F] lylay)

[C] Lookin’ back on how it was in [Em] years gone by
And the [Am] good [C] times that I [F] had
Makes today seem rather [Em] sad, so much has [G] changed [Am] [G]

It was songs of [C] love that I would sing to [Em] then
And I’d [Am] memorize [C] each [F] word
[G] Those old [Am] melodies still sound so [C] good to [Am] me
As they [F] melt the [Dm] years [G] away

[G7] Every [C] sha-la-la-la, Every [Am] wo-o-wo-o, still [C] shines [Em][Am]
Every [C] shing-a-ling-a-ling, that they’re [Am] startin’ to sing’s, so [G] fine

All my [Am] best memo- [Dm] ries come back [Am] clearly to [Dm] me
Some can [C] even make me [Am] cry just like [C] before [F]
It’s yesterday once [Em] more

hop am yesterday once more

Check Also

Dễ thương

Sheet nhạc Dễ thương | Sáng tác: Bảo Thạch | Nhạc Trẻ | Điệu: Ballade Hợp Âm Dễ ...

One comment

  1. Cho toi xin sheet music bai Chieu tan, tac gia Lam Phuong,co chords cho guitar. Xin cam on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.