Home » video » World’s Best Guitar Player Unbelievable

World’s Best Guitar Player Unbelievable

Clip do Amin Toofani tại đại học Harvard trình diễn với các kĩ năng điêu luyện