Home » Tài liệu guitar khác » Giáo trình Modern Method for Guitar with Frank Vignola’s

Giáo trình Modern Method for Guitar with Frank Vignola’s

Bộ Giáo Trình Modern Method for Guitar with Frank Vignola’s là một sản phẩm được tổng hợp lại từ quá trình dạy và chơi guitar hơn 10 năm của mình. Với khóa học này các bạn sẽ học được phương pháp duy trì và phát triển kỹ thuật chơi guitar của bạn.

Frank Vignola's Modern Method for Guitar 1 Frank Vignola's Modern Method for Guitar

Một số video của Frank Vignola’s

Xem các video của Frank Vignola’s,

Chi tiết về bộ giáo trình này:

Dung lượng: 5.17 Gb

Tải Giáo Trình Modern Method for Guitar with Frank Vignola’s

link Fshare: http://www.fshare.vn/file/4Y7UD2X83FNN

hết ^!^

One comment

  1. thanks for posted this
    love it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.