Home »

Blog Archives

huong dan tap ky am

Hướng dẫn “tập ký âm (cảm âm)”

Các bài tập hỗ trợ khả năng cảm âm, ký âm. Khả năng nghe giọng, bắt tông không thể trong 1 sớm một chiều mà các bạn có thể bắt tông nhanh chóng và chính xác được. Thời gian không nói lên gì cả, có những người chỉ cần nửa năm họ đã chơi như thần, giỏi hơn nhiều so với ...

Read More »

Bài Tập Chạy Âm giai|Scale|Gamme|Gam dành cho Guitar

Ngày hôm nay, Mình bổ sung thêm 1 website vào danh sanh những website hay dành cho âm nhạc. Đây cũng là một trong những phương pháp luyện tập Âm Giai(Thang Âm)- [Tiếng anh: Scale; Tiếng pháp: Gamme -hay được đọc thành từ Gam mà các bạn nghe “quen quen”]. Phương pháp luyện tập Âm Giai này giúp các bạn: Tự ...

Read More »