Home » Sheet Nhạc » Seasons in the sun

Seasons in the sun

Sheet nhạc Seasons in the sun ( Những Mùa Nắng Đẹp ) | Sáng tác: nhạc Jacques Brel, thơ Rod McKuen – Lời Việt: Phạm Duy – năm: 1973  | Điệu: Pop

Sheet - key FSheet - key CSheet - key G

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Seasons-In-The-Sun-Westlife/ZWZ9BAEO.html

Westlife
Pop
Capo 1 (from: 00:13)
Seasons in the sun

Chords F   Chords Gm   Chords C   Chords F_a   Chords Gm_bb

Download

Seasons in the sun - C

Chords C   Chords Dm   Chords G

Download

Seasons in the sun - G

Chords G   Chords Am   Chords D

Download

Hợp Âm Seasons in the sun ( Những Mùa Nắng Đẹp )

Goodbye to you my trusted [F] friend [C] [F]
We’ve known each other since we were [Gm] nine or ten
Together [C] we’ve climbed hills and [F] trees [C] [F]
Learned of love and [Gm] ABC’s
Skinned our [C] hearts and skinned our [F] knees

Goodbye my friend it’s hard to [F] die [C] [F]
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air [C] [F]
Pretty girls are every [Gm] where [C]
Think of me and I’ll be [F] there

We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] hills that we climbed were just seasons out of [F] time

Goodbye papa, please pray for [F] me [C] [F]
I was the black sheep of the [Gm] family
You’ve tried to [C] teach me right from [F] wrong [C] [F]
Too much wine and too much [Gm] song
Wonder [C] how I got [F] along

Goodbye papa it’s hard to [F] die
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air
Little children every [Gm] where [C]
When you see them I’ll be there

We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] wine and the song like the seasons have all [F] gone

We had [Ab] joy we had fun we had [Bbm] seasons in the sun
But the [Eb] wine and the song like the seasons have all [Ab] gone

Goodbye Michelle my little [F] one
You gave me love and helped me [Gm] find the sun
And every [C] time that I was [F] down
You would always come [Gm] around
And get my [C] feet back on the [F] ground

Goodbye Michelle it’s hard to [F] die [C] [F]
When all the birds are singing [Gm] in the sky
Now that [C] spring is in the [F] air [C] [F]
With the flowers every [Gm] where [C]
I wish [C] that we could both be [F] there

We had [F] joy we had fun we had [Gm] seasons in the sun
But the [C] wine and the song like the seasons have all [F] gone

We had [Ab] joy we had fun we had [Bbm] seasons in the sun
But the [Eb] wine and the song like the seasons have all [Ab] gone

We had [A] joy we had fun we had [Bm] seasons in the sun
But the [E] wine and the song like the seasons have all [A] gone

We had [A] joy we had fun we had [Bm] seasons in the sun
But the [E] wine and the song like the seasons have all [A] gone


Thôi chia tay anh, người bạn thân [F] ơi [C] [F]
Ta quen nhau khi ta mới lên [Gm] năm hoặc mười
Leo lên cây [C] chơi hay lên đồi [F] chơi [C] [F]
Tình ta mới lớn lên còn [Gm] non
Và hai [C] đứa có chung quả [F] tim

Thôi chia tay anh, đời bao lẽ [F] sống [C] [F]
Đôi ta rong chơi đã quá xa [Gm] bao ngày mộng
Khi ta hai [C] mươi trốn vui cùng [F] nhau [C] [F]
Người con gái vẫn xinh đẹp [Gm] lâu [C]
Thì ta vẫn sống đây ! Phải [F] không ?

Và khi [F] xưa đôi ta vui biết bao [Gm] nhiêu mùa trong nắng trời !
Mà giờ [C] đây ta leo chơi trên bao con đồi mầu đã [F] phai

Con xin cha yêu cầu nguyện cho [F] con [C] [F]
Khi xưa con hư thân khiến cho [Gm] cha buồn lòng
Cha thương yêu [C] con, nên răn dạy [F] con [C] [F]
Vì con đã quá mê đàn [Gm] ca
Vì con [C] đã quá mơ tình [F] xa

Con chia tay cha, đời bao lẽ [F] sống [C] [F]
Khi chim ca vang, mây vẫn bay [Gm] trong trời hồng
Xuân sang mênh [C] mông khắp nơi chờ [F] mong [C] [F]
Ðàn con nít vẫn chơi đùa [Gm] vang [C]
Thì con vẫn có cha, phải [F] không ?

Và khi [F] xưa,cha con ta sống biết [Gm] bao mùa vui, tháng hạ
Mà đường [C] xa, hay câu ca nay đã tan thành bụi bay [F] xa

Và khi [Ab] xưa,cha con ta sống biết [Bbm] bao mùa vui, tháng hạ
Mà đường [Eb] xa, hay câu ca nay đã tan thành bụi bay [Ab] xa

Ôi ôi em yêu đành biệt ly [F] em [C] [F]
Em ban cho anh cơn nắng tới [Gm] trong hạ hồng
Em ban cho [C] anh những ân tình [F] sâu [C] [F]
Đời vấp ngã có em nhẹ [Gm] nâng
Lòng yếu [C] đuối có em dựa [F] thân

Em yêu em yêu, đời bao lẽ [F] sống [C] [F]
Khi chim ca vang, mây vẫn bay [Gm] trên trời hồng
Xuân sang mênh [C] mông khắp nơi chờ [F] mong [C] [F]
Vườn hoa thắm vẫn tươi mầu [Gm] luôn [C]
Thì ta vẫn có nhau, phải [F] không ?

Và khi [F] xưa ta yêu nhau sống biết [Gm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [C] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [F] xa

Và khi [Ab] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bbm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [Eb] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [Ab] xa

Và khi [A] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [E] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [A] xa

Và khi [A] xưa ta yêu nhau Sống biết [Bm] bao ngày trong nắng đẹp
Mà ngôi [E] sao, đôi ta mơ nay đã rơi rụng ngoài hiển [A] xa

hop am seasons in the sun

Check Also

Dễ thương

Sheet nhạc Dễ thương | Sáng tác: Bảo Thạch | Nhạc Trẻ | Điệu: Ballade Hợp Âm Dễ ...

One comment

  1. I see, that your website needs unique & fresh articles.
    I know it’s hard to write content manually everyday, but there
    is solution for this. Just search in g00gle for; Atonemen’s tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.