Home » Sheet Nhạc » Đi cấy – dân ca – Đặng Ngọc Long

Đi cấy – dân ca – Đặng Ngọc Long

Sheet nhạc Đi Cấy | Dân Ca | Điệu : Bossa Nova

Hợp Âm Đi Cấy

Lên [E] chùa bẻ một cành sen
Lên [E] chùa bẻ một cành sen

Ăn cơm bằng [E] đèn đi cấy sáng trăng
Ba bốn cô có [B7] hẹn cùng [E] chăng,
[B7] bạn cùng [E] chăng

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm,
Chơi [E] trăng ngoài thềm

Ý rằng cầu B cho, cầu cho trong [E] ấm
[B] Êm êm lại ngoài [E] êm

Check Also

Virgilio – Bambuco Tachirense

Xem video Virgilio – Bambuco Tachirense Link download file pdf: http://www.fshare.vn/file/QP32RD9UBQIZ Link download tất cả file ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.