Home » Piano

Piano

June, 2015

March, 2015

  • 20 March

    Frèque Jacques / Kìa con bướm vàng / Are you sleeping

    Sheet nhạc Frèque Jacques ( Kìa con bướm vàng) |  Nhạc Thiếu nhi Hợp Âm Frèque Jacques ( Kìa con bướm vàng) Kìa [G] con bướm [C] vàng Kìa [G] con bướm [C] vàng Xòe đôi [G] cánh [C] xòe đôi [G] cánh Tung cánh bay năm [C] ba vòng [G] Tung cánh bay năm [C] ba vòng Em ngồi xem, em ...

January, 2015

December, 2014

  • 1 December

    Jingle bells

    Sheet nhạc Jingle bells | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Fox Hợp Âm Jingle bells Mừng [C] ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi [F] cười Hoà bình đến cho muôn [G7] người, cùng cất tiếng ca mừng [C] vui Mừng [C] ngày Giáng sinh an hoà, mừng hạnh phúc cho muôn [F] nhà Từ thành phố hay ...