Home » Lesson » 001

001

October, 2015

August, 2015

 • 6 August

  Happy birthday

  Sheet nhạc Happy birthday | Nhạc Quốc tế | Điệu: Valse Nghe bài hát Happy Birthday Hợp Âm Happy Birthday Happy [C]Birthday to [G]You ! Happy [G]Birthday to [C]You ! Happy [C]Birthday Happy [F]Birthday Happy [C]Birthday [G]to [C]You ! Share on Tumblr

March, 2015

 • 20 March

  Minuet in G – J. S. Bach

  Share on Tumblr

 • 20 March

  Frèque Jacques / Kìa con bướm vàng / Are you sleeping

  Sheet nhạc Frèque Jacques ( Kìa con bướm vàng) |  Nhạc Thiếu nhi Hợp Âm Frèque Jacques ( Kìa con bướm vàng) Kìa [G] con bướm [C] vàng Kìa [G] con bướm [C] vàng Xòe đôi [G] cánh [C] xòe đôi [G] cánh Tung cánh bay năm [C] ba vòng [G] Tung cánh bay năm [C] ba vòng Em ngồi xem, em ...

January, 2015