Home » Ca khúc » Bác làm vườn và con chim sâu

Bác làm vườn và con chim sâu

Sheet nhạc Bác làm vườn và con chim sâu | Sáng tác: Lê Đức Hùng | Nhạc Trẻ

Nghe bài hát bác làm vườn và con chim sâu do Trúc Nhân trình bày

Sheet - key Em
Bac lam vuon va con chim sau

Tải File Sibelius + Sheet nhạc + Hợp âm bài hát Bác Làm Vườn và Con Chim Sâu

Hợp Âm Bác làm vườn và con chim sâu

1. [E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[C] Con chim sâu [D] con chim sâu

[E] Bác làm vườn hỏi [D] con chim sâu
Ngày [C] dài trôi qua biết [E] bao lâu
Ngày trôi qua trong [D] cái tích tắc
[E] Người yêu nhau trong [D] cái nháy mắt.

[E] Hết yêu nhau hứa [D] hẹn tìm nhau
Rồi [C] chào nhau đi thật [D] qua loa
[C] Người ta yêu thật [D] qua loa
[G][D][Em] ha…[Bm][C] hà…

Chẳng [D] biết nên khóc hay nên cười [G][D][Em] ha
[Bm] Không [C] biết [B] vui thấy vui từ đâu
Thấy vui từ đâu hết những ngày sau.

2. [E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[C] Con chim sâu [D] con chim sâu

[E] Bác làm vườn hỏi [D] con chim sâu
Lòng [C] người sao đo biết [E] nông sâu
Người phương Tây thì [D] dối trá
[E] Người phương Đông cũng [D] dối trá
[E] Giấu đi đâu bao [D] điều thật thà.

[C] lòng mình còn nhiều [D] hoang mang
[C] Lòng người còn nhiều [D] tham lam
[G][D] [Em] ha…[Bm][C] hà…

Chẳng [D] biết nên khóc hay nên cười [G] [D][Em] ha
[Bm] Không [C] biết [B] vui thấy vui từ đâu
Thấy vui từ đâu hết những ngày sau hết rồi

3. [E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[C] Con chim sâu [D] con chim sâu

Về [C] màu xanh lơ ở [E] trên đầu
Bình yên không ở [D] dưới đất
[E] Mà buồn không vui thì [D] chết mất
[E] Biết đi đâu vui [D] được một ngày.

[C] bầu trời còn [D] bao la
[C] Và điều thật thà còn [D] cao xa
[G][D][Em] ha…[Bm] [C] hà…

Chẳng [D] biết nên khóc hay nên cười [G][D][Em] ha
[Bm] Không [C] biết [B] vui thấy vui từ đâu
Thấy vui từ đâu hết những ngày sau hết rồi

[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[C] Con chim sâu [D] con chim sâu

[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn tìm [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn gặp [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn hỏi [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn và [D] con chim sâu
[E] Bác làm vườn tìm [D] con chim sâu
[C] Con chim sâu [D] con chim sâu
Bay đi mất [E] rồi

hop am bac lam vuon va con chim sau

Check Also

Dễ thương

Sheet nhạc Dễ thương | Sáng tác: Bảo Thạch | Nhạc Trẻ | Điệu: Ballade Hợp Âm Dễ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.